top of page

Wat is muziektherapie? 

Muziektherapie is een ervaringsgerichte vorm van therapie. Het accent wordt gezet op het doen, voelen en beleven. 

Muziek kan verschillende vormen aannemen binnen de sessies. We kunnen werken met geluid, ritme of melodie. We kunnen luisteren naar muziek, zelf muziek spelen of zingen. Er wordt van jou geen muzikale voorkennis verwacht. 

Met al deze verschillende vormen van muziek maak je contact met jezelf, de ander en met je omgeving. Soms zal het van belang zijn om taal te geven aan je belevingen. Op andere momenten zullen we de muziek zelf laten spreken.  

 Misschien heb je moeite om jezelf uit te drukken via woorden. Of je hebt net het gevoel jezelf te verliezen in woorden. Misschien ben je nog te jong om te vertellen wat je moeilijk vindt. Spreekt muziek jou aan om om met jezelf aan de slag te gaan?

Wat jouw beginpunt ook is, je bent welkom om een muziektherapeutisch traject te starten.   

Voor wie kan muziektherapie helpend zijn?

Meer info vind je hier.

bottom of page