top of page

Voor wie kan muziektherapie helpend zijn ? 

Mensen die het volgende nodig hebben:

Rust & ademruimte

(Zelf-)Vertrouwen

Contact met je gevoelens

Uiten van gevoelens

Veilig experimenteren 

Zich afstemmen

Aanscherpen van vaardigheden 

Jezelf laten horen

Focus in het hier en nu 

Omkadering

Plezierbeleving

Motivatie & levenszin

Een gezond zelfbeeld

Ik-versterking

Hoop & troost

….

 

Mensen die moeilijkheden ervaren met:

Laag zelfbeeld

Angsten

Concentratieproblemen

Piekergedachten

Gedragsproblemen

Hechtingsproblemen

Existentiële vragen

Depressieve gedachten en gevoelens

Ontwikkelingsproblemen

Autisme

Verslavingsproblemen

Rouw en verlieservaringen   

ADHD, ADD

Hoogsensitiviteit 

Psychosomatische klachten

 

bottom of page