top of page

Muziekbeleving voor kinderen van 0 tot 6 jaar. 

In deze sessies word je ondergedompeld in de wereld van de muziek op een speelse en educatieve manier. Muziek(beleving) kan de lichamelijke, gevoelsmatige en mentale ontwikkeling van kinderen bevorderen. 

Ouder-babygroep 0- 2 jaar 

In muziekbeleving voor de ouder-babygroep speelt ritme en herhaling een belangrijke rol. De sessies hebben een vaste structuur waarbij wordt afgewisseld tussen actievere en rustigere activiteiten. Er wordt kindvriendelijk materiaal aangeboden die de baby's naar hartenlust mogen ontdekken met handen, mond, neus en ogen. Het contact en de afstemming tussen ouder en kind wordt ondersteund door middel van korte gespeelde en gezongen liedjes met bijpassende knie-spelletjes en bewegingen. Ouders worden uitgenodigd om mee te zingen en te spelen. 

Ouder-peutergroep 2-4 jaar

Muziekbeleving voor de ouder-peuter groep bestaat uit een gelijkaardige opbouw als de ouder-baby groep. Ook hier spelen ritme en herhaling een belangrijke rol. In deze groep worden er spelletjes aangeboden waar de peuters actiever aan kunnen deelnemen. We gaan van zittende activiteiten naar rechtstaande en bewegende activiteiten. De kinderen worden uitgenodigd om mee te zingen en te spelen. Spelenderwijs leren kinderen in deze groep over noten, ritmes en instrumenten. Er worden fantasierijke composities gemaakt over de regen, de zee, het bos, enzovoort. 

Kleutergroep 4-6 jaar

Kleuters zijn welkom om deel te nemen aan deze sessies zonder hun ouders. De inhoud van deze sessies is een afwisseling tussen de educatieve kant en de belevingsgerichte kant van muziek.
De educatieve kant:
Spelenderwijs leren kinderen de verschillende soorten ritmes kennen, de noten zingen en herkennen, instrumenten ontdekken en benoemen. We leren hoe we muziek kunnen opschrijven en lezen met kleuren en tekeningen. 
De belevingsgerichte kant:
De kinderen mogen de muziek voelen en benoemen hoe muziek voor hen klinkt. Zo snel als een tijger? Zo boos als gedonder? Zo stil als een pluisje? De kinderen worden uitgenodigd om muziek van zichzelf mee te nemen naar de sessie zoals een zelfgekozen lied of een verzonnen verhaal waarop we muziek kunnen maken.

bottom of page